23 okt 2009 12:12

Apotheken

Moratorium op apotheken met vijf haar verlengd

Moratorium op apotheken met vijf haar verlengd

Het moratorium op apotheken, die toegankelijk zijn voor het publiek, wordt met vijf jaar verlengd. De ministerrraad heeft hierover op voorstel van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*).
 
Het aantal apotheken blijft beperkt tot het aantal waarvoor op 8 december 1999 een vergunning is verleend. Op die datum werd een moratorium van 10 jaar voor apotheken ingesteld. Dat wordt nu tot 8 december 2014 verlengd. 
Na afloop van die periode wordt de markt opnieuw geëvalueerd aan de hand van de spreidingscriteria voor apotheken en in functie van de voorwaarden die een doeltreffende en regelmatige voorziening van geneesmiddelen mogelijk maken.

In de praktijk betekent dat een lichte daling van het aantal apotheken. Op dit ogenblik telt België één apotheek per 2.040 inwoners, terwijl dat voor het moratorium een per 1.900 inwoners was. Daarmee beschikt België over één van de grootste concentraties aan apotheken in Europa.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

(°) tot wijziging van art. 1bis van het kb van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.