15 jan 2010 11:28

Arbeidsongevallen

Bevoegdheden van de Administratieve gezondheidsdienst bij arbeidsongevallen

Bevoegdheden van de Administratieve gezondheidsdienst bij arbeidsongevallen

De ministerraad heeft de bevoegdheid van de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) en de rol van de herverzekeraar op het vlak van de arbeidsongevallen in de overheidssector nader bepaald (*).  

De Administratieven Gezondheidsdienst bepaalt:

  • het oorzakelijk verband tussen de letsels en het arbeidsongeval
  • het oorzakelijk verband tussen de periode van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval
  • de consolidatiedatum, de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en de graad van hulp van derden 

Indien een slachtoffer zich niet voor een medisch onderzoek bij de Administratieve Gezondheidsdienst aanbiedt, heeft de minister of zijn afgevaardigde de mogelijkheid om hem een beslissing van genezing te betekenen.

De herverzekeraar kan ik geen geval belast worden met de opdrachten van de Administratieve Gezondheidsdienst.

(*) ontwerp van koninklijk besluit.