13 nov 2009 12:43

Arbeidsrechtbanken

Wijziging van de oproepingen en kennisgevingen door de arbeidsrechtbanken bij een collectieve schuldenregeling

Wijziging van de oproepingen en kennisgevingen door de arbeidsrechtbanken bij een collectieve schuldenregeling

De arbeidsrechtbanken kunnen voortaan de oproepingen en kennisgevingen in het kader van een collectieve schuldenregeling eenvoudiger versturen. De ministerraad heeft daarvoor een voorontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de werklast voor de arbeidsrechtbanken zal verminderen.

Wegens de economische crisis ontvangen de arbeidsrechtbanken meer verzoeken voor een collectieve schuldenregeling. Daarvoor moeten heel wat gerechtsbrieven met oproepingen en kennisgevingen worden verzonden.
 
Om die procedure te vereenvoudigen worden de oproepingen voortaan per gewone brief meegedeeld. De kennisgeving van de uitspraak over de toelaatbaarheid, en de beëindiging en de herroeping van de collectieve schuldenregeling gebeuren met een gerechtsbrief. Alle andere kennisgevingen gebeuren per aangetekende brief.

De vereenvouding die minister van Justitie Stefaan De Clerck heeft voorgesteld zal de werklast van de dienst verzending en klassement van de griffies met 55 à 60% verminderen.