25 okt 2010 16:31

Archieven ministerraad

Lancering van een online toegang tot de notulen van de ministerraad

Lancering van een online toegang tot de notulen van de ministerraad

Het Rijksarchief streeft ernaar het archief dat het bewaart, via alle mogelijke middelen ter beschikking van de burger te stellen. In het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven verspreid over België zijn daartoe leeszalen ingericht, waar onderzoekers aan de hand van inventarissen, gidsen en andere zoekinstrumenten de gezochte documenten kunnen opsporen en raadplegen. 

Maar bij het Rijksarchief gaan verleden en toekomst hand in hand. Om het rijk historisch erfgoed beter te valoriseren en te vrijwaren, is het Rijksarchief in samenwerking met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister overgegaan tot het digitaliseren van archieven. Die documenten worden via de digitale leeszalen, ingericht in alle Rijksarchieven, tot bij de lezers gebracht.

Inzake digitale toegankelijkheid wordt op 19 oktober een grote stap gezet: de notulen van de ministerraad van 1918 tot 1979 worden raadpleegbaar via de website van het Rijksarchief.
De 60.815 bladzijden notulen werden gedigitaliseerd en de digitale beelden werden naderhand met software voor tekstherkenning bewerkt. De volledige collectie is full-text doorzoekbaar. Hoewel de kwaliteit van het typeschrift op doorslagpapier geen perfectie toelaat, biedt het full-text zoeken toch heel wat extra mogelijkheden voor de onderzoeker.
Het project werd gerealiseerd in samenwerking met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De originele documenten, ingebonden per jaar, worden immers bewaard in de Kanselarij. De digitalisering en in dit geval ook de microverfilming werden in het Rijksarchief uitgevoerd.

De notulen van de ministerraad vormen een uitermate belangrijke bron voor zowel zij die geïnteresseerd zijn in nationale als in internationale thema’s, in de koningskwestie, de schoolstrijd, de onafhankelijkheid van Congo, de expansiewetten, de taalgrensproblematiek...
Het project is eveneens belangrijk in het kader van de uitvoering van de archiefwet en de terugbrenging van de termijnen voor raadpleging naar 30 jaar. Documenten worden immers veel sneller dan vroeger toegankelijk voor onderzoekers.

Het online brengen van de notulen van de Ministerraad is ongetwijfeld een mijlpaal voor iedereen die interesse heeft voor de recente Belgische politieke geschiedenis.

www.arch.be