17 dec 2009 14:41

Armoedebestrijding

Opvolging van het federaal plan armoedebestrijding

Opvolging van het federaal plan armoedebestrijding

De ministerraad heeft kennis genomen van de opvolgingstabel van het federaal plan voor armoedebestrijding die de staatssecretaris voor Armoedebestrijding Philippe Courard heeft voorgesteld. Het plan dat op 4 juli 2008 werd goedgekeurd bevat 59 ambitieuze voorstellen. Alle ministers kregen de opdracht om toe te zien op de uitvoering van het plan in zijn of haar domein.