23 dec 2008 11:00

Armoedebestrijding

Goedkeuring van de opvolgingstabel van het Federaal Plan Armoedebestrijding

Goedkeuring van de opvolgingstabel van het Federaal Plan Armoedebestrijding

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Delizee de opvolgingstabel van het Federaal Plan Armoedebestrijding goedgekeurd.

De driemaandelijkse tabel geeft een eerste evaluatie van de uitvoering van de 59 maatregelen van het Federaal Plan Armoedebestrijding, dat op 4 juli 2008 werd goedgekeurd. Aan de verschillende bevoegde ministers werd gevraagd een stand van zaken over te maken van de uitvoering van de maatregelen die tot hun bevoegdheidsdomein behoren. Een tabel werd daarna voorgelegd aan een werkgroep met alle beleidscellen van de betrokken ministers.

Het Federaal Plan ontwikkelt concrete middelen om iedereen de mogelijkheid te bieden menswaardig te leven en wil de bestaanszekerheid waarborgen. In het plan armoedebestrijding staan problemen in verband met de toegang tot de werkgelegenheid, het recht op gezondheid, het recht over een fatsoenlijke woning te beschikken, de toegang tot energie en tot de overheidsdiensten centraal.