01 apr 2011 16:19

Asbestfonds bestaat vier jaar op 1 april

Op 1 april 2007 werd het Asbestfonds opgericht. Via deze organisatie geeft de Belgische overheid een schadevergoeding aan asbestslachtoffers in België. Wie voldoet aan de medische criteria van asbestose of mesothelioom krijgt een schadevergoeding, net zoals de eventuele nabestaanden.

Op 1 april 2007 werd het Asbestfonds opgericht. Via deze organisatie geeft de Belgische overheid een schadevergoeding aan asbestslachtoffers in België. Wie voldoet aan de medische criteria van asbestose of mesothelioom krijgt een schadevergoeding, net zoals de eventuele nabestaanden.

Als we de cijfers bekijken tot 31 december 2010, dan zien we dat het Fonds aan 650 slachtoffers van mesothelioom een vergoeding heeft uitgekeerd. 393 nabestaanden (partners, ex-partners, kinderen) krijgen tevens een vergoeding. Mesothelioom is een kwaadaardige tumor aan de longvliezen waarbij de getroffene over het algemeen binnen de twee jaar na vaststelling van de ziekte overlijdt. De ziekte kan in principe ontstaan na een kortdurende blootstelling aan asbest, maar openbaart zich vaak pas 30 tot 40 jaar na die blootstelling. Doordat het nog steeds gebeurt dat mensen, al dan niet uit onwetendheid, onbeschermd werken met asbest, blijft dit gevaar bestaan. Jaarlijks sterven er in België elk jaar bijna 200 mensen aan deze ziekte.

Het AFA keert ook vergoedingen uit aan slachtoffers van asbestose. Asbestose ontstaat na langdurig hoge blootstelling aan asbest of na een kortdurende, maar zeer hoge blootstelling. Ook hier openbaart de ziekte zich pas later. Doordat de productie en verwerking van asbest in België nu verboden zijn, ontstaan er haast geen nieuwe gevallen meer van asbestose in ons land. Het AFA keerde tot 31 december 2010 voor 528 slachtoffers een vergoeding voor asbestose uit.

“Omdat veel slachtoffers als werknemer in asbestverwerkende bedrijven hebben gewerkt, kennen zij de oorzaak van hun ziekte en vinden ze hun weg naar het Asbestfonds”, zegt Jan Uytterhoeven. “We stellen echter vast dat slechts 4% van de aanvragen worden ingezonden door zelfstandigen. Vermoedelijk zijn er hier een aantal die wij niet kennen. We doen dan ook een oproep naar zelfstandigen met een dergelijke ziekte om met ons contact op te nemen.”

Op vier jaar tijd is het AFA uitgegroeid tot een performante  organisatie. Elke aanvraag wordt bestudeerd door een panel dat bestaat uit negen artsen die stuk voor stuk werkzaam zijn bij een Belgische universiteit waar ze aanzien worden als een expert op het vlak van longziekten. Om het 4-jarig bestaan van het AFA in de kijker te zetten, organiseren we op 2 april in de Finance Tower te Brussel een Engelstalig congres rond het thema mesothelioom. Er zijn geen plaatsen meer vrij voor deze conferentie.

Meer informatie ? www.afa.fgov.be