15 apr 2011 13:25

Asiel en migratie

Ratificatie van de beslissing van het kernkabinet over asiel en migratie

Ratificatie van de beslissing van het kernkabinet over asiel en migratie

De ministerraad bekrachtigt de beslissingen die het kernkabinet op 8 april over asiel en migratie heeft genomen.

Voor de preventie wordt 600 000 euro uitgetrokken op het budget van ontwikkelingssamenwerking om campagnes te voeren in landen waar een groot aantal asielzoekers vandaan komen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen worden versterkt met extra personeel.  De bedoeling is om de behandelingsduur van dossiers in te korten.

Om de escortering van uitgewezen personen vlotter te laten verlopen, zal intensiever worden samengewerkt met de gemeenten en de FOD's Binnenlandse Zaken en Justitie.

Voor de opvang van asielzoekers met inbegrip van niet-begeleide minderjarigen komen er nieuwe opvangplaatsen bij.