23 dec 2011 10:50

Asiel- en Migratiebeleid

Verlenging van de noodopvang

Verlenging van de noodopvang

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block een aantal conventies voor de noodopvang voor transitplaatsen van asielzoekers tot 31 maart 2012 te verlengen en tot 31 december 2012 voor de rest.

Het gaat om conventies voor: 

  • 2 345 plaatsen in de vijf transitcentra van het Belgisch Rode Kruis
  • 1 308 plaatsen in de centra van de partners
  • 372 plaatsen in de sites van de federale centra

De  verlenging is noodzakelijk om voldoende opvangplaatsen te hebben in de winter. De bevoegde minister zal de ministerraad maandelijks een budgettaire evaluatie voorleggen. Ze zal de ministerraad eveneens voor 31 maart 2012 structurele maatregelen voorstellen.