23 dec 2011 10:50

Asiel- en Migratiebeleid

Verlenging van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen

Verlenging van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen

De ministerraad verlengt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie het contract van de heer Peter De Roo, als afgevaardigde voor de opvangplaatsen, tot 31 maart 2012. Door de samenvoeging van de bevoegdheden bij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt zijn mandaat gewijzigd. Hij zal de algemene directie van Fedasil ondersteunen om:

  • de opvangcrisis te monitoren
  • sites lTE okaliseren en nieuwe opvangplaatsen te openen
  • en optreden als contactpersoon en bemiddelaar met de lokale overheden: gemeenten, OCMW's...