17 nov 2006 16:00

ASTRID

Vermindering van het aantal leden van het college van commissarissen

Vermindering van het aantal leden van het college van commissarissen

De wet op de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten bepaalt dat de controle op de financiële toestand van de NV ASTRID (*) wordt opgedragen aan een college van commissarissen dat 4 leden telt. (wet van 8 juni 1998) Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft namens minister van Begroting Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens een voorontwerp van wet ingediend dat de wet op ASTRID wijzigt en het aantal leden vermindert van 4 tot 2. Eén lid wordt benoemd door het Rekenhof, het andere wordt benoemd onder de leden van het Instituut voor bedrijfsrevisoren. Het voorontwerp van wet komt tegemoet aan de expliciete vraag van de aandeelhouders van de NV ASTRID en is bevestigd in de Raad van Bestuur. De ministerraad keurde het voorontwerp goed. ASTRID is de telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. ASTRID biedt een oplossing voor de specifieke noden van de professionele hulpverleners. Doeltreffende radiocommunicatie waarborgt het goede verloop van de operaties en de veiligheid van de burger. (*) All-round Semi-cellular Trunking radio communication system with Integrated Dispatchings