24 nov 2006 16:00

Astrid

Wijziging van de tweede beheersovereenkomst tussen de federale staat en ASTRID nv

Wijziging van de tweede beheersovereenkomst tussen de federale staat en ASTRID nv

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot vaststelling van het tweede beheerscontract van ASTRID wijzigt. Het ontwerp brengt een aantal technische wijzigingen aan op vraag van ASTRID en van de gebruikers zelf, van het Raadgevend comité van gebruikers en de werkgroep migratie 100-101. De wijzigingen zijn ook het gevolg van de beslissing van de ministerraad van 28 april 2006 en de inspecteur van Financiën. ASTRID is de telecomoperator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. ASTRID biedt een oplossing voor de specifieke noden van de professionele hulpverleners. Doeltreffende radiocommunicatie waarborgt het goede verloop van de operaties en de veiligheid van de burger. (*) All-round Semi-cellular Trunking radio communication system with Integrated Dispatchings