22 feb 2008 19:30

Astrid

Werking van de veiligheidscommissie die instaat voor de evaluatie van de radiodekking van de hulp- en veiligheidsdiensten in nieuwe gebouwen - tweede lezing

Werking van de veiligheidscommissie die instaat voor de evaluatie van de radiodekking van de hulp- en veiligheidsdiensten in nieuwe gebouwen - tweede lezing


De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael goed dat een veiligheidscommissie voor de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten opricht. Die commissie moet nieuwe grote infrastructuurwerken evalueren op de radiodekking van ASTRID, het digitale netwerk voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. De bouwheer staat in voor de radiodekking binnen de nieuwe installaties.

Het ontwerp legt de samenstelling, de werking en de opdracht van de veiligheidscommissie vast. Het ontwerp wordt weer aan de Raad van State voorgelegd.