18 nov 2011 12:56

ASTRID

Toekenning van een toelage aan ASTRID nv

Toekenning van een toelage aan ASTRID nv

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ASTRID nv een toelage van 4 275 000 euro in vastleggingskredieten toekent om extra investeringen in de gemeenschappelijke infrastructuur in 2011 te financieren.

ASTRID nv is de operator van het nationale netwerk voor radiocommunicatie, paging en meldkamers bestemd voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België.  Via ASTRID kunnen politiediensten, brandweer, medische hulpdiensten en andere organisaties die een rol spelen in de openbare veiligheid beter communiceren, zowel binnen hun eigen organisatie als met andere organisaties.