23 mrt 2024 12:54

Audit van het Rekenhof over de nieuwe gevangenissen: antwoorden van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, een actieplan goed waarin gereageerd wordt op de aanbevelingen van het Rekenhof in de audit van juni 2023, getiteld “Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking”.

Het actieplan heeft als doel om:

  • maatregelen en acties in te voeren die voorgesteld werden door de Regie der Gebouwen, om gunstig te antwoorden op de aanbevelingen van het Rekenhof, waaronder:
    • de versterking van het personeel dankzij vrijgemaakte budgetaire middelen
    • de modernisering van haar structuur door de wijziging van haar organisatie verder te zetten volgens een sterke matrix
    • de verderzetting van de ontwikkeling van een uniek beheersinstrument voor haar gebouwen en de ontwikkeling van een protocolakkoord tussen de Regie der Gebouwen en de bezettende diensten
  • te overleggen met Defensie en de FOD Financiën om in het kader van de DRFM-projecten een "Value for Money"-model (common core) te ontwikkelen dat moet worden besproken met de Inspectie van Financiën en het Rekenhof