10 jul 2009 12:14

Auschwitz-Birkenau site

Steun voor de conservatie van de site Auschwitz-Birkenau

Steun voor de conservatie van de site Auschwitz-Birkenau

De regering gaat in op de vraag van de Poolse regering om actieve steun te verlenen aan de conservatie van de site Auschwitz-Birkenau. De ministerraad nam op intiatief van eerste minister Herman Van Rompuy en minister van Financiën Didier Reynders het principebesluit om een financiële bijdrage te leveren aan het fonds ter bewaring van Auschwitz-Birkenau voor 2010 en 2011. De financiering komt uit de jaarlijkse winstverdeling van de Nationale Loterij.

De Belgische regering financiert op regelmatige basis het onderhoud en de renovatie van het Belgische paviljoen in Auschwitz.