30 mrt 2007 17:00

Autonome overheidsbedrijven

Selectie en aanwerving van statutaire ambtenaren in sommige autonome overheidsbedrijven

Selectie en aanwerving van statutaire ambtenaren in sommige autonome overheidsbedrijven

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de selectie en de aanwerving regelt van personeelsleden uit de autonome overheidsbedrijven in het federaal openbaar ambt. (wijziging van kb van 7 maart 2007) De programmawet van 27 december 2006 geeft statutaire personeelsleden uit de autonome overheidsbedrijven de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor externe mobiliteit binnen openbare overheden. Het ontwerp past een aantal bepalingen hierover aan: - de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven die niet over het vereiste diploma beschikken maar wel promotie hebben gemaakt via een bevorderingsexamen kunnen zich ook kandidaat stellen voor de functie van een vergelijkbaar niveau. - de personeelsleden van alle niveaus uit overheidsbedrijven worden ingeschaald in de overeenstemmende weddenschaal bij de openbare federale diensten. - de personeelsleden van niveau 1 kunnen zich kandidaat stellen voor functies van niveau A1. Voor de hogere vakklassen A3 en A4 kunnen ze zich enkel kandidaat stellen als de federale overheidsdienst de betrekking niet kan toekennen via interne bevordering binnen de FOD of mobiliteit. De FOD kan de functie dan openstellen via externe mobiliteit, voor hij overgaat tot externe aanwerving. - er gelden overgangsbepalingen voor de personeelsleden die al in projecten van externe mobiliteit bij de federale overheid werken.