16 mrt 2007 16:00

Autopsie van kinderen jonger dan 18 maanden na onverwacht overlijden

Inwerkingtreding van de wet die de autopsie regelt na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van kinderen jonger dan 18 maanden

Inwerkingtreding van de wet die de autopsie regelt na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van kinderen jonger dan 18 maanden

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van de inwerkingtreding vastlegt van de wet die de autopsie regelt na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind jonger dan 18 maanden. (wet van 26 maart 2003) Dit ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. De wet treedt in werking op 1 juli 2007. Een tweede ontwerpbesluit definieert de begrippen 'centrum voor wiegendood' en 'dienst voor anatomopathologie'. Het bevat ook bepalingen over het vervoer en de autopsie van het kind en het onthaal en de begeleiding van de ouders. Het centrum voor wiegendood is de afdeling voor diagnose en behandeling ter preventie van wiegendood van een algemeen ziekenhuis, dat met het verzekeringscomité van de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV een overeenkomst heeft gesloten over de revalidatie op het vlak van de cardio-respiratoire thuismonitoring van pasgeborenen en zuigelingen met een verhoogd risico op wiegendood. De dienst voor anatomopathologie staat in voor de autopsie op overleden kinderen jonger dan 18 maand. Met het oog op het instellen van een permanentie heeft die dienst een overeenkomst gesloten met geneesheren-specialisten in de pathologische anatomie, die in eerste hand autopsieën op kinderen verricht hebben. Het algemeen ziekenhuis waar de autopsie verricht wordt staat in voor het transport. Van zodra het ziekenhuis op de hoogte is gebracht dat er een overleden kind moet getransporteerd worden, moet het de anatomopathologiedienst verwittigen. De opgeroepen geneesheer-specialist in de pathologische anatomie begeeft zich dan onverwijld naar het centrum voor wiegendood. De ouders hoeven niets te betalen.