02 sep 2005 17:00

Awacs vliegtuigen

De Ministerraad machtigde de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om het derde amendement van het addendum van het multilateraal protocolakkoord tussen de ministers van landsverdediging van de NAVO-landen over het samenwerkingsprogramma E-3A van de NAVO te ondertekenen.

De Ministerraad machtigde de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om het derde amendement van het addendum van het multilateraal protocolakkoord tussen de ministers van landsverdediging van de NAVO-landen over het samenwerkingsprogramma E-3A van de NAVO te ondertekenen.

Het voorstel van amendement van het protocolakkoord beschrijft het programma voor de uitrusting van de AWACS toestellen met een infrarood zelfbeschermingssysteem (infrared counter measures - IRCM). Het gaat om de aanpassing van een belangrijk NAVO-programma voor de controle vanuit de lucht van het NAVO-luchtruim aan de nieuwe omstandigheden.