24 apr 2009 11:30

Aziatische ontwikkelingsbank

Deelname aan de vijfde algemene kapitaalsverhoging

Deelname aan de vijfde algemene kapitaalsverhoging

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om deel te nemen aan de vijfde algemene kapitaalsverhoging van de Aziatische ontwikkelingsbank (AOB). 

De AOB werd in 1965 opgericht om de economische en sociale ontwikkeling in Azië te bevorderen door Aziatische landen leningen toe te kennen die ontwikkelingsprojecten financieren en structurele en sectorale aanpassingsprogramma's ondersteunen. De AOB telt 67 lidstaten.

Omdat eind 2011 de leningscapaciteit van de bank nagenoeg uitgeput is, zal ze overgaan tot een vijfde kapitaalsverhoging in 2010. De ministerraad heeft beslist dat België zijn traditionele aandeel van 0,336% zal behouden. Een bedrag van 1,8 miljoen euro wordt ingeschreven op het budget van de FOD Financiën voor 2010 tot 2014 voor de betaling van de jaarlijkse schijven.