25 mrt 2005 16:00

B-Fast

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, keurde de Ministerraad de overzichtsnota goed over de financiering van een detachering van het Disaster Victim Identification team (DVI) van de Federale Politie naar Thailand en van een detachement voor de installatie van een vluchtelingenkamp voor de Verenigde Naties in Noord-Sumatra (Indonesië).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, keurde de Ministerraad de overzichtsnota goed over de financiering van een detachering van het Disaster Victim Identification team (DVI) van de Federale Politie naar Thailand en van een detachement voor de installatie van een vluchtelingenkamp voor de Verenigde Naties in Noord-Sumatra (Indonesië).

B-Fast (Belgium First Aid & Support Team) is de snelle interventieorganisatie die dringende noodhulp organiseert wanneer rampen in het buitenland optreden. De Ministerraad keurde zijn oprichting op 10 november 2000 goed. Op 28 december 2004 hebben de Thaise overheden een oproep gericht aan de internationale gemeenschap om identificatieteams voor de slachtoffers van de zeebeving en de vloedgolven in Zuidoost-Azië te sturen. De Coördinatieraad van B-Fast heeft op de vergaderingen vanaf 29 december 2004 voorgesteld om Thailand hulp te bieden door meerdere DVI-teams van de Federale Politie te sturen. Het totale bedrag van 98.285 euro werd op de begroting van B-Fast voor 2005 geboekt. Op 14 januari 2005 keurde de Ministerraad het voorstel (*) van de Coördinatieraad goed om een interdepartementaal detachement naar het noorden van de provincie Aceh (Sumatra - Indonesië) te sturen voor de installatie van vluchtelingenkampen van de Verenigde Naties en voor hun coördinatie. De kostprijs was bij de start begroot op 277.500 euro. Deze missie moest worden verlengd en eindigde op 8 februari 2005. Hierdoor kwamen er kosten voor een bedrag van 200.000 euro bij (bijkomende vluchten en allerlei kosten). Het bijkomende bedrag wordt geboekt op de begroting van B-Fast voor 2005. (*) van 6 januari 2005.