16 mrt 2007 16:00

B-Fast

Toekenning van een bijkomend bedrag aan de hulpoperatie in Algerije naar aanleiding van de aardbeving van mei 2003

Toekenning van een bijkomend bedrag aan de hulpoperatie in Algerije naar aanleiding van de aardbeving van mei 2003

De ministerraad ging akkoord met de toekenning van 83.312,50 euro voor de B-Fast operatie 'Hulp aan Algerije bij de aardbeving van mei 2003', op de begroting 2007 van B-Fast. Deze toekenning werd voorgesteld door minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. B-Fast (Belgian first aid & support team) is de snelle interventiestructuur belast met de organisatie van dringende hulp bij rampen in het buitenland. Op 21 mei 2003 werd Algerije getroffen door een aardbeving en op 22 mei heeft de Coördinatieraad een noodhulp voorgesteld van 250.000 euro. Bij de uitvoering van die noodhulpoperatie heeft de minister van Landsverdediging aan de Croix-Rouge de Belgique gevraagd om 500 tenten te leveren, voor een bedrag van 83.312,50 euro. De Coördinatieraad heeft op 13 juni 2006 beslist de uitgaven te aanvaarden en aan te rekenen op het saldo van de begrotingsomslag voor B-Fast operaties goedgekeurd voor het jaar 2006. De tenten werden in 2003 aan de Algerijnse slachtoffers van de aardbeving ter beschikking gesteld.