02 dec 2022 15:41

B-FAST-missie in Oekraïne

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een B-FAST-missie in Oekraïne goed.

Naar aanleiding van de ernstige humanitaire gevolgen van de Russische inval in Oekraïne, heeft Oekraïne een groot aantal hulpvragen overgemaakt aan de lidstaten van de Europese Unie via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM).

B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) is de snelle interventiestructuur die noodhulp verleent bij rampen in het buitenland. Op basis van de aangegeven behoeften heeft de coördinatieraad van B-FAST goedkeuring gegeven voor de aankoop en donatie van een hulppakket bestaande uit generatoren, slaapzakken, EHBO-kits en voedsel aan Oekraïne. Dit pakket werd aangevuld met donaties van twee partners van B-FAST voor de levering van materiaal ten behoeve van de Oekraïense elektriciteitsinfrastructuur en bijkomend IT-materiaal.