16 okt 2009 16:22

B-fast naar Indonesië

B-fast missie na aardbeving in Sumatra

B-fast missie na aardbeving in Sumatra

Op 6 oktober 2009 is een B-fast missie naar Sumatra gezonden om er hulp te verlenen bij de nasleep van de aardbeving van eind september. De hulp kwam bovenop de noodhulp en bestond uit de levering van twee waterzuiveringsstations, 4.000 jerrycans en medisch materiaal. Twee leden van B-fast zijn op 6 oktober naar Sumatra gereisd om de verzending te begeleiden. Ze zijn er tot 15 oktober 2009 gebleven.

De ministerraad heeft zich er nu mee akkoord verklaard om 109.000 euro aan die B-fast operatie in Indonesië toe te kennen en bevestigt daarmee de beslissing van de Coördinatieraad van B-fast.  B-FAST is het snelle interventieteam van de Belgische regering.