16 mei 2008 11:15

B-Fast operatie in Myanmar

België stuurt noodhulp naar Myanmar

België stuurt noodhulp naar Myanmar

Naar aanleiding van de verwoestingen veroorzaakt door de cycloon Nargis en de dringende noden van de bevolking zal België voor één miljoen euro hulp aan Myanmar verlenen. Meer dan één derde van deze som zal gaan naar een operatie B-Fast (Belgian Aid & Support Team).

De operatie B-FAST zal een zuiveringsinstallatie sturen, pakketten voor medische eerste hulp, basis gezondheidszorg voor 100.000 personen voor 3 maand, 10.200 jerrycans en 4000 dekzeilen van 4 op 6 m. Dat materiaal zal zondag geladen worden op twee vrachtvliegtuigen met bestemming Bangkok. Volgende woensdag zal de hulp door een hiervoor gehuurde Illioechin gevlogen worden naar Rangoon.

Twee experten van B-FAST, die FOD Volksgezondheid en FOD Landsverdediging ter beschikking stellen, zullen erop toezien dat het materiaal Rangoon bereikt. Ter plaatse zullen ze de lading overmaken aan de NGO Artsen zonder grenzen – Nederland (AZG-H), die beschikt over voldoende en opgeleid lokaal personeel om de verdeling en de uitvoering te verzekeren. Op dit ogenblik, en ondanks verschillende internationale oproepen, mag enkel lokaal personeel zich naar de getroffen zones  begeven. In de mate dat de overheden van Myanmar ermee akkoord gaan  kunnen de Belgische experten hun verblijf verlengen en technisch bijdragen tot de uitvoering van de operatie.

Minister de Gucht heeft aan de Belgische ambassadeur in Thailand, die Myanmar onder zijn jurisdictie heeft, gevraagd deze missie te begeleiden om de communicatie met de autoriteiten van Myanmar te verzekeren.

Naast de hulp die verleend wordt via B-FAST heeft minister De Gucht aan het Rode Kruis van België 250.000 euro gegeven via het budget noodhulp. Het Rode Kruis van België zal het hulpprogramma op korte termijn van de Internationale Federatie steunen en zal bijdragen tot het herstel van de normale levensomstandigheden van de slachtoffers. De Belgische bijdrage omvat 30.000 hygiëne kits, 30.000 jerrycans, 30.000 kooksets, 30.000 muskietennetten, 30.000 plastieken dekzeilen en 30.000 shelter kits die aan de meest noodlijdende families zullen worden verdeeld om hun levensomstandigheden te verbeteren. Tevens heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking 250.000 euro voedselhulp en de Vlaamse regering 100.000 euro hulp vrijgemaakt.