20 jul 2023 18:32

B-FAST-operatie in Turkije

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met de uitgaven van de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid voor de B-FAST-missie naar Turkije. De uitgaven worden gedekt via trekkingsrechten op de interdepartementale provisie.

Op 6 februari 2023 werd Turkije opgeschrikt door twee zeer krachtige aardbevingen waarbij tienduizenden mensen het leven lieten en bijna honderdduizend mensen gewond raakten. Ziekenhuizen in de regio werden overspoeld door gewonden en de lokale maximale capaciteit werd snel bereikt. Hierop stuurden de Turkse autoriteiten een internationale hulpvraag uit via het EU-Mechanisme voor Civiele Bescherming.

Naar aanleiding van de verzoeken om bijstand van Turkije en na goedkeuring van de Coördinatieraad van B-FAST, werd in Kirikhan een veldziekenhuis EMT-2 ontplooid om de nodige medische hulp te bieden aan de plaatselijke bevolking en de druk op de bestaande Turkse ziekenhuizen te verlichten. Op 9 maart 2023 werd dit veldziekenhuis via donatie overgedragen aan het Turkse Ministerie van Volksgezondheid. In totaal werden tijdens 22 dagen van operaties ter plaatse meer dan 3 500 patiënten behandeld door 207 B-FAST-vrijwilligers.