30 mrt 2007 17:00

Basic education and teacher training

Consolidatie van een onderwijsproject in Cambodja

Consolidatie van een onderwijsproject in Cambodja

De ministerraad gaf minister voor Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker de toestemming om met de Cambodjaanse autoriteiten een consolidatiefase overeen te komen voor het project Basic education and teacher training. Het project kadert in de directe bilaterale samenwerking, ook al maakt Cambodja geen deel meer uit van de 18 partnerlanden die hiervoor zijn uitgekozen. In oktober 2003 was er echter een groot onderwijsproject van start gegaan dat als doel had de toegang en de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren in drie specifieke provincies van Cambodja. De schoolinfrastructuur werd er uitgebreid. Arme kinderen kregen een beurs tijdens de cyclus van het lager onderwijs en het onderwijzend personeel kreeg een vorming. Het project eindigt op 31 december 2007. De bedoeling is nu om de resultaten van het project te consolideren en Cambodja de kans te bieden het project over te nemen. Voor de consolidatiefase die start op 1 juli 2007 voor drie jaar wordt een bedrag van 4.700.000 euro bestemd.