23 nov 2018 17:28

Bedrag ten laste van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt ten laste van de administratiekosten van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2018.

De programmawet van 24 december 2002 voorziet dat het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg wordt gefinancierd, onder andere door een jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV. Dat bedrag wordt voor 2018 vastgesteld op 17.814.904 euro.

Het ontwerp mag ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.