17 mei 2024 20:12

Bedragen voor 2024 van de fondsen voor de financiering van de sociale tarieven voor de levering van elektriciteit en aardgas

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen voor 2024 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers.

Voor 2024 wordt het bedrag dat nodig is om te kunnen voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers en de eenmalige forfaitaire tegemoetkomingen overeenkomstig het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) vastgesteld op:

  • 230 100 000 euro voor de levering van elektriciteit
  • 340 700 000 euro voor de levering van aardgas

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2024 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers