17 mei 2024 20:12

Begeleidingsgesprek voor het goede gebruik van geneesmiddelen voor chronische obstructieve longziekte

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een wijzigingsclausule goed bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen, alsook een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen voor chronische obstructieve longziekte.

Het doel van de vierde wijzigingsclausule bij de overeenkomst van 1 januari 2022 tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen is om het kader te bepalen voor de terugbetaling van de prestatie “Begeleidingsgesprek voor goed gebruik van geneesmiddelen (GGG) voor chronische obstructieve longziekte (COPD)”. In dit gesprek peilt de apotheker naar wat de patiënt verwacht en ervaart met betrekking tot zijn medicatie en aandoening. In functie van de vastgestelde noden krijgt de patiënt informatie en advies op maat. Hierdoor kan de zorg beter afgestemd worden op de individuele noden van de patiënt en kan een ondersteunende omgeving voor effectieve zelfmanagementstrategieën worden gecreëerd.

Het doel van het ontwerp van koninklijk besluit is om een vergoeding toe te kennen voor de GGG COPD-prestatie.

De wijzigingsclausule mag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.