16 mei 2023 09:29

BeGlobal: het vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie van Enabel

Brussel, 16 mei - Vandaag lanceert het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel zijn vernieuwde kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie, onder de naam BeGlobal. Het is de samensmelting van de regionale programma's Kruit (voorheen Kleur Bekennen) en Annoncer la Couleur, die al 20 jaar wereldburgerschapseducatie ondersteunen in het Belgische onderwijs.

“De wereld is de afgelopen jaren enorm veranderd. En dat heeft een impact op concepten zoals wereldburgerschap en wereldburgerschapseducatie. Als we relevant willen blijven is de status quo geen optie. Daarom hebben we besloten de verschillende programma's te bundelen in één kenniscentrum,” zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez.

Op 16 mei komen vertegenwoordigers van de onderwijswereld uit binnen- en buitenland, koepelorganisaties, ngo's, onderzoekers en jongerenvertegenwoordigers samen om het belang van wereldburgerschapseducatie te onderstrepen in het licht van de mondiale uitdagingen van vandaag. Daarbij wordt nagedacht wat de rol van wereldburgerschapseducatie kan zijn voor internationale samenwerking en solidariteit, en hoe de toekomst van wereldburgerschapseducatie in België eruit kan zien na de Verklaring van Dublin over Mondiaal Onderwijs tot 2050.

"Wereldburgerschapseducatie helpt jonge mensen begrijpen hoe complexe problemen hier en elders in de wereld samenhangen. Het gaat bijvoorbeeld over klimaatverandering, vrede en veiligheid, en de toenemende ongelijkheid. Het leert jongeren kritisch na te denken en mobiliseert hen om solidair te zijn," aldus nog Gennez.

BeGlobal moet onderwijsprofessionals en partners in wereldburgerschap inspireren om in de school en daarbuiten met de mondiale uitdagingen aan de slag te gaan. Het programma wil ook jongeren ertoe aanzetten om zich te engageren voor een rechtvaardige wereld. Zelfreflectie, cultureel bewustzijn, kritisch denken en inzicht in de complexe mondiale uitdagingen staan voorop. Het belang van internationale samenwerking en internationale solidariteit krijgt hierbij ook de nodige aandacht.

De Verklaring van Dublin werd in november 2022 tijdens het Europees congres over mondiaal onderwijs bekrachtigd. Ze biedt een kader voor de inzet van Europese regeringen voor wereldburgerschapseducatie tot 2050. Het congres was een initiatief van de Raad van Europa en het Global Education Network Europe (GENE) van de EU, voor een bredere en sterkere politieke steun voor wereldburgerschapseducatie. Tegen deze achtergrond wil BeGlobal de toekomst van wereldburgerschapseducatie in het Belgische onderwijs consolideren.

“Het is de ambitie van BeGlobal om in de toekomst niet alleen de onderwijssector in België te ondersteunen, maar ook voor Enabel als Belgisch ontwikkelingsagentschap een grotere rol te gaan spelen. Enabel engageert zich immers om op verschillende fronten, zoals in de gouvernementele samenwerking, het mondiaal bewustzijn te bevorderen,” voegt Enabels algemeen directeur Jean Van Wetter eraan toe.

De naam BeGlobal verwijst naar de wereld, omdat de uitdagingen van vandaag alleen kunnen worden opgelost door mondiale samenwerking. De ‘Be’ in de naam is een uitnodiging in het Engels om wereldburger te worden. Tegelijk verwijst ‘Be’ naar België, omdat BeGlobal een kenniscentrum is dat zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië werkt.