25 apr 2008 12:56

Begroting

Begrotingscontrole 2008 en voorafbeelding van de begroting 2009

Begrotingscontrole 2008 en voorafbeelding van de begroting 2009

Eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet stelden een ontwerp van omzendbrief voor met richtlijnen voor de begrotingscontrole 2008 en de voorafbeelding van de begroting 2009.

De begroting van 2009 wordt volgens volgende regels opgesteld:

  • de ramingen van de inkomsten worden vastgesteld in termen van vastgestelde rechten,
  • de ramingen van de uitgaven worden uitgedrukt in termen van aangegane verbintenissen en vastgestelde rechten,
  • het systeem van kredietoverdrachten wordt afgeschaft,
  • alle overheidsdiensten moeten de economische classificatie van begrotingsinkomsten en -uitgaven toepassen.

De aanpassingen binnen de begrotingscontrole 2008  beperken zich tot de impact van de inflatie en de niet te voorziene uitgaven die een herziening van de kredieten noodzaken.

Voor de voorafbeelding van de begroting 2009 moeten de FOD's en departementen hun voorstellen en hun meerjarenramingen indienen voor de technische bilaterale vergaderingen die in juni en juli plaatsvinden. Eenmalige uitgaven komen niet in aanmerking voor de vaststelling van de kredieten 2009.

De begrotingsvoorstellen van de FOD's en departementen worden tegen 2 juni 2008 ten laatste verwacht.