16 jun 2010 12:18

Begroting

Verdeling van het budget voor het Belgische voorzitterschap

Verdeling van het budget voor het Belgische voorzitterschap

De ministerraad heeft een aantal beslissingen genomen over het budget voor het Belgische voorzitterschap. Het gaat om de uitvoering van de beslissingen van 13 november 2009 en 12 februari 2010.

De tweede schijf op federaal niveau wordt verdeeld. 30% van de kedieten voor de organisatie evenementen wordt vrijgegeven, in functie van de werkelijke uitgaven die gedaan werden voor de eerste schijf. 
Ter info: de eerste schijf, 100% van de personeelskredieten en 50% van de kredieten voor evenementen, werd vrijgegegeven met het kb van 12/02/2010. De derde schijf, met het saldo van de kredieten voor evenementen, wordt toegekend eind september 2010.

Om de uitvoering van de kredieten bij de federale overheidsdiensten op te volgen, wordt maandelijks een synthesetabel opgesteld met de verbintenissen van de federale overheidsdiensten.

Als gevolg van de uitvoering van het Verdrag van Lissabon, valt de organisatie van de Europese raden ten laste van de diensten van de Permanente voorzitter van de Europese Raad. Dat betekent een besparing op de budgetten die werden uitgetrokken.