14 jan 2011 12:06

Begroting 2011

Omzendbrief voorbereiding financiewet

Omzendbrief voorbereiding financiewet

De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd dat de departementen praktische richtlijnen geeft om de financiewet 2011 voor te bereiden, zodat de werking van de diensten verzekerd blijft. Het voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet organiseert de toekenning van voorlopige kredieten voor april, mei en juni, indien er tegen april geen begrotingsontwerp is goedgekeurd.

De berekening van de kredieten gebeurt per programma en per kredietsoort die overeenstemmen met 6/12 van de aangepaste kredieten voor 2010 (6 maanden), min de bedragen die al door de eerste financiewet werden toegekend (Financiewet voor het begrotingsjaar 2011 - 22 december 2010).

Afwijkingen hierop zijn enkel toegestaan voor uitgaven die onvermijdbaar en absoluut noodzakelijk zijn. Indien het bedrag van een programma voor de eerste en tweede schijf van 2011 meer dan 50% bedraagt, moet de noodzaak van de uitgave worden verantwoord. Nieuwe initiatieven worden niet toegelaten indien ze niet op voorhand door het parlement werden bekrachtigd. De FOD Budget en Beheerscontrole zal vervolgens het ontwerp van financiewet opstellen.