08 okt 2010 13:04

Begroting 2011

Omzendbrief over voorlopige kredieten

Omzendbrief over voorlopige kredieten

De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd dat de voorbereidingen treft voor een financiewet voor 2011.  De financiewet 2011 zal voorlopige kredieten à rato van drie twaalfden uittrekken voor de diensten van de federale overheid voor januari, februari en maart 2011. Ze worden berekend per programma op basis van de overeenstemmende kredieten uit de aangepaste algemene uitgavenbegroting voor 2010. De diensten van de federale overheid kunnen enkel afwijkingen op de drie twaalfden bekomen voor gemotiveerde uitzonderingen, zoals bv. contractuele of internationale verplichtingen. 

Tevens bevat het wetsontwerp ook een machtiging om de belastingen te blijven innen, om de staatsschuld te blijven financieren en om middelen over te dragen naar gewesten en gemeenschappen. De bedoeling van dit wetsontwerp is ondanks het ontbreken van een goedgekeurde begroting 2011 toch de continuïteit van de openbare dienstverlening te verzekeren. 

Nieuwe initiatieven, die niet gemachtigd zijn door het parlement in het kader van de algemene uitgavenbegroting 2010, zijn niet toegelaten.