02 dec 2011 10:59

Begroting 2012

Financiewet voor begrotingsjaar 2012

Financiewet voor begrotingsjaar 2012

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van financiewet voor het begrotingsjaar 2012. De ministerraad wil hiermee de goede gang van zaken in de overheidsdiensten voor de eerste maanden van 2012 waarborgen.

Het voorontwerp opent voorlopige kredieten voor de eerste drie maanden van 2012. De twaalfden worden per programma toegekend.
Daarnaast hernieuwt het een aantal wettelijke financiële bepalingen die normaal gezien worden opgenomen in de Middelenbegroting. Het gaat om de machtiging van de inning van belastingen en de overdracht van middelen voor de financiering van gewesten en gemeenschappen.