04 nov 2011 11:22

Begroting

Verdeling van de interdepartementale provisie voor diverse maatregelen 2011

Verdeling van de interdepartementale provisie voor diverse maatregelen 2011

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet om een deel van de interdepartementale provisie voor diverse maatregelen 2011 te verdelen. Het gaat om de provisie die de ministerraad op 24 maart 2011 goedkeurde. De departementen mogen met de kredieten die hen worden toegekend geen andere uitgaven financieren.De verdeling over de departementen verschijnt in een koninklijk besluit.