29 apr 2016 17:41

Begroting: verdeling kredieten van de provisie veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1. Het krediet dient om niet structurele uitgaven van de ‘provisie veiligheid 2015’ te dekken. Het gaat om bedragen die al in 2015 werden vastgelegd en die in het begrotingsjaar 2016 worden verrekend.

De verdeling betreft een totaal bedrag van 94.539.769 euro (90.865.242 euro voor de kredieten van de verschillende departementen en 3.674.550 euro voor de organieke fondsen).