17 dec 2009 14:41

Begrotingsaanpassing 2009

Vijfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2009

Vijfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2009

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd met de vijfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2009.

Het voorontwerp past de begroting van de vijf overheidsdiensten die aan het pilootproject deelnemen van fedcom, het project voor de modernisering van de federale boekhouding. Door de invoering van de nieuwe regelgeving die voorschrijft dat uitgaven in termen van vastgestelde rechten worden uitgedrukt, moeten de wedden van december technisch op de begroting van het lopende jaar worden aangerekend. Het gaat om een louter formele aanpassing die niets in de praktijk wijzigt.