23 dec 2008 11:00

Begrotingscontrole

Richtlijnen voor de begrotingscontrole

Richtlijnen voor de begrotingscontrole

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet beslist de werkzaamheden inzake de begrotingscontrole vanaf januari 2009 aan te vatten. Normaal gezien vindt de controle van de rijksmiddelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting in het eerste kwartaal van 2009 plaats. Door de economische situatie heeft de ministerraad beslist die te vervroegen.

De ministerraad heeft daarom de omzendbrief met richtlijnen voor de begrotingscontrole goedgekeurd. De omzendbrief verduidelijkt de technische parameters voor de aanpassingen van de begroting. De ministers en staatssecretarissen zullen hun aanpassingsvoorstellen ten laatste op 16 januari 2009 indienen.