13 mrt 2012 12:14

Begrotingscontrole

De ministerraad keurt het akkoord goed dat het kernkabinet in de nacht van zaterdag op zondag over bijkomende besparingen heeft bereikt. België respecteert daarmee zijn engagementen ten aanzien van de Europese Unie.

De ministerraad beslist een bijkomende begrotingssanering van 1,82 miljard euro te realiseren. Om de begroting te consolideren wordt tegelijk ook een reserve van 650 miljoen euro voorzien.

De ministerraad heeft gekozen voor begrotingsdiscipline die haalbaar is om zo de economische relance te stimuleren.

Er werd geopteerd voor rechtvaardige en evenwichtige maatregelen. Ondanks de zeer moeilijke context beschermt de regering de koopkracht van de burgers en wordt de competitiviteit van de ondernemingen ondersteund.