17 jul 2009 11:53

Begrotingsfond voor de gezondheid en de kwaliteit van dieren en dierlijke producten

Bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten tijdelijk verlaagd

Bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten tijdelijk verlaagd

De ministerraad heeft drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die de bijdragen voor het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten tijdelijk verlagen. 

Het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle komt tegemoet aan de vraag van de landbouworganisaties om de bijdrage voor de varkenssector, de rundvleesector en de zuivelsector te verminderen. Voor de drie sectoren heeft de strategische reserve een bovengrens. Die is voor de drie sectoren nu behaald.

Het fonds financiert tussenkomsten in de sector naar aanleiding van de officiële dierenziektenbestrijding