29 mei 2009 12:28

Begrotingsfonds voor de gezondheid

Bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten tijdelijk verlaagd

Bijdragen aan het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten tijdelijk verlaagd

De ministerraad gaat principieel akkoord met het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle om de bijdragen voor het begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten tijdelijk te verlagen. 

Het voorstel komt tegemoet aan de vraag van de landbouworganisaties om de bijdrage voor de varkenssector, de rundvleesector en de zuivelsector te verminderen. Voor de drie sectoren heeft de strategische reserve een bovengrens. Die is voor de drie sectoren nu behaald.

Om de beslissing concreet uit te voeren, zal de minister ontwerpen van koninklijke besluiten aan de ministerraad voorleggen.

Het fonds financiert tussenkomsten in de sector naar aanleiding van de officiële dierenziektenbestrijding.