16 dec 2011 12:30

Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Verhoging van retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

Verhoging van retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

De ministerraad verhoogt op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx de retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten.

De producenten moeten aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten retributies en bijdragen betalen voor de toelatingsaanvragen om producten als pesticiden, biociden, meststoffen en GGO's op de markt te brengen. De retributies dienen om de wetenschappelijke evaluaties van die producten te financieren. 

Wegens de nieuwe procedures die de Europese wetgeving oplegt (product authorisation - Mutual recognition of authorisation) zullen de kosten van de evaluaties toenemen. Om deze reden en het feit dat de Belgische retributies lager liggen dan in andere EU-lidstaten worden de retributies verhoogd.

De volledige lijst van aangepaste retributies wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad na advies van de Raad van State en na ondertekening door het staatshoofd.