16 mrt 2007 16:00

Begrotingsfonds voor de grondstoffen en producten

Bijdrage voor het begrotingsfonds voor grondstoffen vastgelegd voor amateurs

Bijdrage voor het begrotingsfonds voor grondstoffen vastgelegd voor amateurs

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten vastlegt. Met dit voorstel voert minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte de beslissing van de ministerraad van 23 december 2005 uit om een verschillend bedrag te vragen voor producten die voor amateur of beroepsgebruik dienen. Het ontwerp voorziet de splitsing van de jaarlijkse bijdrage voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden. Voor de middelen voor amateurgebruik bedraagt de bijdrage per punt 0,1 euro per kilo met een minimale drempel van 600 euro. Het systeem van de verschillende bijdrage treedt in werking in januari 2009 voor het jaar 2008.