10 mrt 2006 16:00

Begrotingsfonds voor grondstoffen en producten

Verplichte vermelding van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor grondstoffen en producten op de factuur

Verplichte vermelding van de bijdrage aan het begrotingsfonds voor grondstoffen en producten op de factuur

Op 23 december 2005 besliste de Ministerraad een nieuwe jaarlijkse bijdrage voor bestrijdingsmiddelen en biociden in te voeren. Het bedrag varieert naargelang de hoeveelheid verkochte producten en de graad van gevaar. Om de sector te informeren over de invoering van de nieuwe jaarlijkse bijdrage, beslist de Ministerraad de groothandels en de houders van erkenningen te verplichten de bijdrage op de factuur te vermelden. Daarnaast wordt voorzien dat de betaalde bijdragen worden teruggestort in geval van export. De Ministerraad keurde het ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2004 goed. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.