29 jan 2016 14:15

Begrotingskalender voorjaar 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de begrotingskalender voor het voorjaar van 2016 goed.

1. Begrotingscontrole 2016

Op 11 februari 2016 zal het Federaal Planbureau zijn economische begroting 2016 bekendmaken. Die economische begroting bevat de macro-economische prognoses voor de federale regering in het kader van de voorbereiding van de begrotingscontrole.

Op basis daarvan zal het Monitoringcomité zijn verslag, dat een update van de uitgaven en inkomsten van entiteit I (federale staat) bevat, opstellen. De nota van het Monitoringcomité zou begin maart 2016 beschikbaar moeten zijn.

De regering zal zich baseren op deze nota om de begrotingswerkzaamheden aan te vatten. Het begrotingsconclaaf zal bijgevolg plaatsvinden tijdens de tweede helft van maart 2016.

2. Stabiliteitsprogramma 2016-2019

België moet uiterlijk tegen 30 april 2016 een stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie met de begrotingsdoelstellingen 2016-2019 voor alle overheden. De werkzaamheden voor de uitwerking van het stabiliteitsprogramma zullen plaatsvinden in de maand april.

Daartoe zal een bijzonder Overlegcomité samenkomen op 18 april 2016 voor zover het stabiliteitsprogramma overleg over de globale begrotingsdoelstelling vereist.

Het stabiliteitsprogramma 2016-2019 zal uiterlijk op 30 april 2016 worden voorgelegd aan de Europese Commissie.