06 jun 2003 17:00

Begrotingsrichtlijnen voor Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een reeks dossiers goed die onmisbaar zijn voor de continuïteit van de openbare dienst binnen het departement Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een reeks dossiers goed die onmisbaar zijn voor de continuïteit van de openbare dienst binnen het departement Defensie.

Deze richtlijnen hebben betrekking op de aankoop van materiaal (kleding, beschermpakken, tenten) of op dienstencontracten (onderhoud van verwarmingssystemen en klimaatregelaars, ophalen en verwerken van petroleumproducten). De Inspectie van Financiën heeft rond deze dossiers een gunstig advies gegeven.