22 feb 2018 15:09

Beheer van het centraal register van testamenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal register van testamenten.

Het ontwerp wijzigt een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 25 september 2016. Het zorgt tevens voor de uitvoering en de inwerkingtreding van de principes vastgesteld in de wet van 31 juli 2017, die het Burgerlijk Wetboek wijzigt op vlak van erfenissen en giften. Een van deze principes is de inschrijving van de gegevens van 'verklaring van behoud' in het centraal register van testamenten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten