21 nov 2008 12:12

Beheer van het poolsecretariaat

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, is tevreden dat de ministerraad zonet het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van het poolsecretariaat heeft goedgekeurd.


Het poolsecretariaat is een staatsdienst met afzonderlijk beheer. De dienst staat in voor de financiën en materiële aspecten van de poolbasis Princess Elisabeth in Antarctica.


De poolbasis Princess Elisabeth is het resultaat van een samenwerking tussen de federale overheid en de internationale poolstichting. De federale overheid, die door minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle wordt vertegenwoordigd, is bevoegd voor het beheer van de basis en de wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s.

Sabine Laruelle beschouwt deze beslissing als een nieuw bewijs van de inzet van de federale overheid voor dit project. Ondanks de huidige economische situatie. De Belgische betrokkenheid vloeit voort uit de historische relatie die tussen België en Antarctica groeide.

De federale overheid investeert 8 miljoen euro in de poolbasis. Ze geeft ook 1 miljoen euro aan het onderzoeksprogramma dat er tussen 2009 en 2012 zal worden gevoerd.

Het poolsecretariaat wordt bij de POD Wetenschapsbeleid ondergebracht. Tegen eind 2009 zal het secretariaat startklaar zijn. Het zal dan aan de federale overheid worden overgedragen, zoals in de overeenkomst tussen de stichting en de regering werd bepaald.